Utvidelse av Eilert Sundt VGS

Kort om prosjektet: Utvidelse av Eilert Sundt VGS – studiested Farsund. Prosjektet består i hovedsak av 4 bygninger, hvor to er eksisterende bygg. Den gamle hovedskolen fra 1905 som ligger på toppen av «haugen» skal renoveres. Den nyeste delen, fra 1999, hvor det er teorirom, aula og bibliotek skal også i noen områder fornyes og bygges om. Det skal bygges to nye bygninger på hhv. den gamle hotelltomta og der glassmagasinet har sin nåværende lokalisering. De to nye byggene vil bli koblet sammen under og over gateplan.  

Bygningene skal legges til rette for fleksible bruksmuligheter og generalitet for fremtidens endringer. Byggene er planlagt som ett nær null-utslipps bygg der bygningens fornybare energiproduksjon kompenserer for CO2-utslippet fra drift og produksjon av byggematerialer. Det er lagt opp til integrerte skiferlignende solcellepaneler på taket til det største nybygget. Byggestart er planlagt satt i gang sommer/høst 2019 med ferdigstillelse til skolestart 2021.
Byggherre/Referanse: -
Prosjektkostnad: 384 mill. inkl. mva.
Ferdigstilles: Til skolestart 2021
Prosjektgruppens rolle i prosjektet: Prosjektledelse, Prosjekteringsledelse og Byggeledelse av prosjektet