Utvidelse av Eilert Sundt VGS

Kort om prosjektet: Utvidelse av Eilert Sundt VGS – studiested Lyngdal pågår og skal være ferdig til skolestart 2019. Deler av eksisterende bygningsmasse er revet og erstattet med nytt teoribygg samt verkstedsbygg. Deler av de eksisterende byggene skal rehabiliteres. Bygningen skal legges til rette for fleksible bruksmuligheter og inneha generalitet for fremtidens endringer. Bygget (den nye delen) er planlagt som ett null-utslipps bygg der bygningens fornybare energiproduksjon kompenserer for CO2-utslippet fra drift og produksjon av byggematerialer og har krav om ZEB O – 0,4M. Bygget skal i seg selv holde en god passivstandard.
Byggherre/Referanse: -
Prosjektkostnad: 108 mill. inkl. mva.
Ferdigstilles: Til skolestart 2019
Prosjektgruppens rolle i prosjektet: Prosjektledelse, Prosjekteringsledelse og Byggeledelse av prosjektet