Syrdal Renseanlegg

Kort om prosjektet: Hovedkloakk Renseanlegg inkludert sivbed og overføringsledninger og pumpestasjoner. Anlegget er ett biologisk renseanlegg og slammet blir pumpet inn i sivbed for kompostering.
Byggherre/Referanse: Lindesnes Kommune v/ Karen Merete Larsen
Prosjektkostnad: 85 mill. Inkl. mva.
Ferdigstilt: 2016
Prosjektgruppens rolle i prosjektet: Steinar K. Bretvik, Byggherrens prosjektleder

 
IMG_2247.jpg
Lindesnes - oversikt anlegg.jpg
IMG_2334.jpg