Mandal VGS

Kort om prosjektet: Nye bygg og rehabilitering av eksisterende bygg for Mandal VGS, Mandal. Ca. 8500 m2 nye bygg og 600 m2 rehabilitering. Oppgradering av alle utearealer. Skolen har omtrent 850 elever fordelt på 11 programområder.
Byggherre/Referanse: Vest-Agder Fylkeskommune v/ Arly Hauge
Prosjektkostnad: 218 mill. Inkl. mva.
Ferdigstilt: 2014
Prosjektgruppens rolle i prosjektet: Steinar K. Bretvik, Byggherrens prosjektleder

IMG_2240.JPG
IMG_2205.JPG
IMG_2200.JPG