Lyngtua og Nygård barnehage

Kort om prosjektet: Nybygg og ombygging Lyngtua og Nygård barnehage i Lyngdal kommune, bygges ut i totalentreprise.
Byggherre/Referanse: Lyngdal kommune v/ Kerstin Eikeland
Prosjektkostnad: 70 mill. Inkl. mva.
Ferdigstilt: 2016
Prosjektgruppens rolle i prosjektet: Arvid Fredriksen, Byggherrens prosjektleder

 
IMG_8011.jpg