Havåsen barnehage

Kort om prosjektet: Det er planlagt ny barnehage i Ausviga, Søgne kommune. Barnehagen skal dekke behov for 110 barn og 30 ansatte.
Størrelse: 1. etasje ca. 1000 m2, 2. etasje ca. 320 m2, Utvendige boder ca. 200 m2 og utvendige lekearealer
Byggherre/Referanse: -
Prosjektkostnad: 54 mill. Inkl. mva.
Ferdigstilt: August 2019
Prosjektgruppens rolle i prosjektet: Arvid Fredriksen, prosjektleder, SHA koordinator og utstyrsplanlegger

 
18-d3e8e3mhqw3a4dj44c5z3g4f2j3-9uj5hwmt9w-2019-2-18_980px.jpg
18-x9zi-fgde-266e56qugzphdk8m6356jsk95ep7-2019-2-18_980px.jpg