GE Healthcare Lindesnes – Zero Emission

Kort om prosjektet: Zero Emission-prosjektet er satt i gang for å sørge for at GE Healthcare Lindesnes skal kunne ivareta nye retningslinjer og direktiver (IED) for utslipp til sjø og luft. Prosjektet omfatter etablering av et nytt produksjonsområde på rundt 8000 m2 med ulike prosessanlegg for rensing og raffinering av utslippsvann. Oppstart var i 2018, forventet ferdigstillelse er i 2021.
Byggherre/Referanse: GE Healthcare Lindesnes
Prosjektkostnad: 450 mill. eks. mva.
Ferdigstilles: 2021
Prosjektgruppens rolle i prosjektet: Byggeleder, Disiplinleder bygg samt Delprosjektleder for bygg og infrastruktur