Bystranda Blå

Kort om prosjektet: Bystranda Blå er ett leilighetsprosjekt på Tangen i Kristiansand. Byggetrinn 1 som startet opp høsten 2018 skal være ferdig 2021 består av 122 leiligheter.
Byggherre/Referanse: -
Prosjektkostnad: 575 mill. inkl. mva.
Ferdigstilles: 2021
Prosjektgruppens rolle i prosjektet: Byggherrens Prosjektleder, SHA koordinator og Byggelånskontrollør